Alkotó emberek a hit útján

Megtartó erők a művészek mindennapjaiban

2023. február 24. 17:00

A hit és művészet hosszú évszázadokra visszanyúló kapcsolata rengeteg érdekességet tartogat – mindkettő a folyamatos keresésről, az igaz dolgok kutatásáról szól.

Vajon a művészeten át közelebb kerülhetünk-e a hithez? Esetleg a hit hozzásegít-e az alkotás örömének minél mélyebb átéléséhez? Hogyan pozicionálja magát egy keresztény alkotó ember a mai világban?

Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni vendégeinkkel a Frontvonal Alapítvány első Művészeti Fórumán.

Regisztrálok

Előadóink

Győri Virág

Újságíró, a Family magazin főszerkesztője

2008 óta szerkeszti a családi és hitéleti magazint.  Abban a különleges élményben van része, hogy munkaidőben olyan titkoknak eredhet a nyomába, amelyek őt is mélyen foglalkoztatják: hogy miképp lehet egy házasságot ápolni, hogyan lehet boldog, kiegyensúlyozott gyermekeket nevelni, vagy a nehézségeket hittel megélni… Csodálatos ajándéknak tartja, hogy a Family nagy családjának tagjaként szerzők és olvasók őszintén beszélhetnek mindezekről a kérdésekről: megoszthatják egymással az örömeiket, a válaszaikat, de a bánataikat, kudarcaikat is. Nagyon élvezi azt az izgalmas folyamatot is, amelynek révén egy-egy lapszám megszületik. Mindemellett elsősorban édesanya és feleség: három „királylány” mamája, illetve egy soktalentumos férfiember társa és egyben legjobb barátja. Rendszeresen tar előadásokat gyülekezetekben, rendezvényeken.

Tovább

Simon András

Grafikus, író

1958-ban született Budapesten. Művészeti tanulmányait a Képző –és Iparművészeti Szakközépiskolában végezte, ahol 1976-ban érettségizett játékkészítő- grafika szakon. A Nemzeti Tankönyvkiadónál segédszerkesztőként, majd tankönyvillusztrátorként tevékenykedik. 1984-től szellemi szabadfoglalkozásúként önálló művészi pályára lép.  Nevéhez fűződik az „egyvonalas” grafikai stílus megteremtése. Művészetének központjában az Isten és az ember kapcsolata áll. Afrika kivételével a föld 4 kontinensén több mint 200 kiállítása volt. 1993 óta írásban is megörökíti gondolatait. Eddig 7 kötete jelent meg.

2018-ban a családbarát és keresztény értékek közvetítésén alapuló több évtizedes grafikusművészi pályája elismeréseként Áder János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki. Feleségével 43 éve él házasságban, 4 gyermekük és 7 unokájuk van.

Tovább

Greguss Sándor

író, költő, filmkészítő
Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítvány

Írásai 16 éves korától jelentek meg Magyarországon. Tanulmányai elvégzése után matróznak állt, majd jókora kerülőkkel jutott el a természet-, portré- és dokumentumfilmek készítéséig. “A filmjeimben mindig az érdekelt, azt akartam megörökíteni, ami elvész, eltűnik napjainkban a világból. Megtapasztaltam, hogy minél pontosabban mutatok rá valamire, története annál drámaibbá válik. Nehéz eldöntenem, mennyire jó, illetve mennyire sajnálatos, hogy a ránk bízott természetben, a gyermekeink életében és közvetlen környezetünkben találtam meg a legtöbb témát ezekhez a munkáimhoz.” Feleségével, Dr. Fodor Rékával két csodálatos gyermeket nevelnek. Közösen hozták létre az Afréka Nemzetközi Humanitárius Alapítványt, hogy orvosi missziókat szervezzenek a fekete kontinensen.

Tovább

Lázár Zoltán

Grafikus, rajzfilmtervező

Szakmai alapokat a Dési Huber Képzőművészeti Körben szerzett az 1990-es években, majd a Pannónia rajzfilmstúdió munkatársa lett. Tervezőként részt vett többek között a Mr. Bean, a Macskafogó2, az Ének a csodaszarvasról, Az ember tragédiája, III. Béla című animációs filmek elkészítésében. Több, mint 10 éve elsősorban karikatúrarajzolással foglalkozik. Fő célja ebben a műfajban a külső karakterjegyek megragadásán túl kísérletet tenni a pozitív belső vonások megjelenítésére is. Továbbá insprirálni az embereket arra, hogy ők is a jót keressék másokban. Feleségével 28 éve élnek együtt és 23 éve házasok, 2 gyermekük van.

Varga Zoltán

Szobrász

A fa iránti szeretete már gyerekkorában kezdődött, amikor egy egyszerű botban is meglátta a különleges formát és szépséget. Az érdeklődés, kedvtelés mellé elmélyült, megalapozott tudást a Képző-és Iparművészeti Szakközépiskola bútorműves restaurátor szakán szerzett, majd szobrászatot tanult, valamint a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tanárképző Szakán folytatott tanulmányokat. Dolgozik fával, kővel, agyaggal, bronzzal. Alkotásainak témáit az ember örökérvényű igazságkeresése ihlette. Munkái köztereken, magángyűjteményekben, intézmények falai között láthatóak, állandó kiállítási anyaga pedig folyamatosan bővül.  Elkötelezett alkotóként szívügye, hogy a fiatal generáció és az érdeklődő közönség számára átadja mindazt a szakmai tudást, amellyel mindenki felfedezheti magában az alkotás örömét és felelősségét. 4 gyermek édesapja, feleségével 35 éves házasok.

Süveges Imre

az Omega Hálózat alapítója, apostoli szolgáló és vezető pásztor, a Frontvonal Alapítvány elnöke

2004-ben indította útjára az Omega Pünkösdi Gyülekezetek Hálózatát, ahol apostoli szolgálatot végez. Országos és nemzetközi tevékenysége a Frontvonal Alapítvány elnökeként nemzetünknek az evangéliummal való elérése és az ébredés köré koncentrálódik.

Program*

* A változtatás jogát fenntartjuk!
17:00 - 17:30
Regisztráció, vendégérkezés
17:30 - 17:35

Varga Zoltánné Nádasdi Erika, a Fórum szakmai szervezőjének köszöntője

17:35 – 17:55

Simon András grafikus, író előadása

17:55 – 18:15

Greguss Sándor író, költő, filmkészítő előadása

18:15 - 19:00

Kerekasztal beszélgetés a meghívott művészekkel:

  • Győri Virág (újságíró, a Family magazin főszerkesztője)
  • Simon András (grafikus, író)
  • Greguss Sándor (író, költő, filmkészítő)
  • Lázár Zoltán (grafikus, rajzfilmtervező)
  • Varga Zoltán (szobrász)
19:00 - 19:10

Kérdések és válaszok

19:10 - 19:20

Süveges Imre, az Omega Hálózat alapítója, apostoli szolgáló és vezető pásztor, a Frontvonal Alapítvány elnökének záró előadása

19:20 -

Egyvonalban Istennel - Simon András időszakos kiállításának megnyitója

Egyvonalban Istennel - Simon András időszakos kiállításának megnyitója

A Frontvonal Alapítvány és az Omega Közösségi Ház és Ifjúsági Centrum első Művészeti Fóruma alkalmából Simon András grafikusművész, író, költő képeiből, alkotásaiból láthatnak egy szépívű bemutatót vendégeink.

A művészi kifejezésmód, olyan „Isten adta” képesség, amellyel az alkotó önnön belső gondolatvilágának, életlátásának mások számára is érzékelhető módon nyújt élményt. Megszületik egy kép, zene, dal, szobor- s elénk tárul egy ember mély lelkülete. Érzések, szándékok, hangulatok, vágyak, vélemények, vagy talán a kérdések- vetítődnek ki egy alkotásra. Milyen nagyszerű, hogy egy mély, emberi gondolat- formát ölthet. A síkban terül el, a térben kér helyet, vagy szárnyra kel egy dallamban. Milyen csodálatos ajándéka ez Istennek!

…s milyen nagy áldás az, amikor egy ember felfedezi önmagában a képességet arra, hogy alkotásaiban gondolatot, üzenetet fejezzen ki. Mert a művészet ez: egy üzenet bátor kifejezése.

Simon András munkáit figyelve kedves, mély lelkület tárul elénk. Ember és ember bensőséges viszonyulásai, a család összetartó ereje, az anyaság tisztelete, kapcsolatok mélysége, egymáshoz tartozás, és a felvállalt Hit átható valósága. Mindent átjár a szeretet nyílt, vagy közvetett jelenléte, igenlése.

Híres egyvonalas rajzai mellett színes akvarellképek mutatják be az alkotó  gazdag, és kifinomult belső világát.  Minden emberi és Isteni   képvilágot a Harmónia letisztult egyensúlya tart össze, és emel fel a mindennapi közhelyektől mentes  magasságokba.

És igen, magasra kell emelni mind az emberi élet erejét, tartalmát adó jelenségeket, mind az Istentől kapott ajándékok sokaságát. Tisztelni az Isten valóságát, a Kegyelmet, Jézus Krisztus életét, erejét, és a földi élet szépségét, tartalmát, férj feleség szerelmét, szövetségét, és megannyi életajándékot.

Munkáival Simon András úgy tesz az Isten oltárára szent, jó illatú áldozatot, hogy bátorsággal vállalja talentumainak értékes gyarapítását, s örvendezteti meg értő közönségét. Bolyki László zenész, író, lelkigondozó fogalmazta meg András Egyvonalban Istennel című önéletrajzi művének bevezetőjében, hogy a művész nem a szakmabeliek elismerésétől lesz valóban sikeres emberré, hanem ahogyan munkái bevonulnak az emberek hétköznapi életébe, s válnak annak természetes részévé.

Kívánjuk hát, hogy a Művészeti Fórum közönsége számára is váljék felismeréssé, hogy az alkotó művészek mekkora értéket képviselnek Isten munkájában, s vigyék tovább jó hírét a Hit útján járó művészek elhivatottságának, elköteleződésének.

Varga Zoltánné Nádasdi Erika Csilla

DRESS CODE: hétköznapi elegáns

Részvételi díj*

AZ ÁR A HELYSZÍNEN VAGY ONLINE FIZETENDŐ ÉS MAGÁBAN FOGLALJA A BELÉPŐT, A FOGADÁST ÉS A FRISSÍTŐKET
* Az esemény eredeti részvételi díja 5.000 Ft, amely a Frontvonal Alapítvány támogatása által kedvezményes árakon vásárolható meg.

NORMÁL

 25 év feletti személyeknek
Elővételben online:
5.000 Ft
2.500 Ft
/fő
Helyszínen:
5.000 Ft
3.000 Ft
/fő

IFJÚSÁGI

25 év alatti fiataloknak* 
Elővételben online:
5.000 Ft
2.000 Ft
/fő
Helyszínen:
5.000 Ft
2.000 Ft
/fő
*Személyi igazolvány felmutatásával érvényes!
TÁMOGATNÁ A MŰVÉSZETI FÓRUMOT?
Vásárolhat teljesárú támogatói jegyet ide kattintva (5.000 Ft).

Biztosítsa helyét, regisztráljon!

Kérdése van?

Írjon nekünk

1132 Budapest, Kádár utca 8. (szuterén - Omega Közösségi Ház)
usersmile